Autosociaal & Facebook

Online adverteren op Facebook

Door de inzet van advertenties op de Facebook bereiken we uw doelgroep met de slimste advertising mogelijkheden.

Facebook

Facebook heeft vele miljoenen gebruikers in Nederland en daarbuiten. Dagelijks zijn er veel mensen te vinden op dit kanaal waardoor het een krachtig medium is om uw aanbod onder de aandacht te brengen bij uw doelgroep. Met Facebook Advertising worden advertenties van uw autobedrijf getoond in het nieuwsoverzicht van de gebruiker.


Facebook heeft veel informatie van de gebruiker en zij gebruiken deze informatie dan ook om jouw doelgroep samen te stellen. Hierdoor is het adverteren op Facebook erg doelgericht en dit leidt tot maximaal effect.

Informatie & support

Wilt u uw Autosociaal oplossing integreren met Facebook? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Neem contact op

Staat u in verbinding met uw klanten?

De relatie met uw klant wordt steeds belangrijker. De manier waarop u omgaat met uw klanten bepaalt in steeds grotere mate of deze klanten bij uw autobedrijf terugkomen.

In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Uw klanten verwachten nu al dat u via meerdere kanalen bereikbaar bent. Voor veel autobedrijven is dit een uitdaging.

Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis tips over klantenbinding en klantrelaties. Autosociaal is uw online partner!